Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilimborek Krzysztof

Krzysztof Józef Wilimborek

ur. w 1954 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i Geodezyjno-Kartograficznym „Geoprojekt” oraz działaczem w Mikroregionu NSZZ „Solidarność” Mokotów. Zajmował się głównie kolportowaniem antysystemowych ulotek, plakatów oraz broszur, dostarczał materiały niezbędne do ich drukowania. Brał również aktywny udział w patriotycznych manifestacjach Dnia 3 maja 1982 r. został zatrzymany i skazany za udział w zajściach ulicznych na karę grzywny w wysokości 5000 zł z możliwością zamiany na trzymiesięczny areszt.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków