Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adamina Dioniza Szywińska

ur. w 1946 roku w m. Cieplice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Adamina Szywińska w latach 80-tych XX wieku była działaczką opozycji antykomunistycznej i współpracowała z zorganizowanymi strukturami podziemnego NSZZ "Solidarność” w Toruniu.
Będąc pracownikiem Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, książek drugiego obiegu oraz kartek okolicznościowych.
W latach 1982-1989 działała w Punkcie Pomocy Charytatywnej przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, później Diecezjalnym Ośrodku Charytatywno-Społecznym w Toruniu, udzielającym pomocy rodzinom osób więzionych i represjonowanych. Przygotowywała m.in. paczki żywnościowe, rozdzielała leki, przywoziła dary dla ośrodka z innych miast Polski.
Była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Jezuitów w Toruniu. Od 1983 r. organizowała pielgrzymki opozycjonistów na Jasną Górę oraz wyjazdy na spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Kolportowała kasety z nagraniami kazań ks. Jerzego Popiełuszki, a w rocznice jego porwania, organizowała pielgrzymki z Torunia do Górska.
W 1982 r. uczestniczyła w procesach politycznych w Toruniu, robiąc notatki i sprawozdania dla Tajnego Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Od 1987 r. należała do Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003