Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Stanisław

Stanisław Jan Kamiński

ur. w 1949 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Stanisław Kamiński w związku ze swoją działalnością opozycyjną w dn. 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe  do JW 1013 w Budowie. Rzekome ćwiczenia nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a były środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane na ćwiczenia wojskowe były poddawane przesłuchaniom, rewizjom  i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych  w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. Pan Stanisław Kamiński został zwolniony z ćwiczeń w dn. 02.02.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej