Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Ryszard Kaczoruk

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pan Stanisław Ryszard Kaczoruk był działaczem opozycji demokratycznej związanym z Solidarnością Walczącą. Od 1979 r. zajmował się redakcją, drukiem oraz kolportażem pism drugiego obiegu. Angażował się w prace nad tworzeniem „Biuletynu Dolnośląskiego” (czasopisma założonego przez wrocławskich współpracowników Komitetu Obrony Robotników), a także organizował sieć drukarń i lokali konspiracyjnych. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności antykomunistycznej, powielając bezdebitowe pismo „Z Dnia na Dzień”, będące wówczas dolnośląskim serwisem informacyjnym zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
8 marca 1982 r. został internowany, a od 12 marca 1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Od 1 kwietnia do 14 maja oraz od 5 czerwca do 7 sierpnia 1982 r. – w związku z postępowaniem prowadzonym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego – przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pan Stanisław Ryszard Kaczoruk współpracował z Solidarnością Walczącą aż do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Dworaczek, T. Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Wrocław-Warszawa 2017.
    • K. Dworaczek, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981, Wrocław 2016.