Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cholewa Jan

Jan Cholewa

ur. w 1940 roku w m. Odechowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Jan Cholewa aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej, gdzie pracował. W listopadzie 1980 r. został wybrany w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, a w kwietniu 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” z siedzibą w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-15 XII 1981 r. podjął  próbę zorganizowania strajku okupacyjnego na wspomnianej kopalni. 
Z uwagi na aktywną działalność opozycyjną Pan Jan Cholewa nie uniknął represji ze strony ówczesnych władz. Na podstawie decyzji nr JS-35 podpisanej w dniu 18 XII 1981 r. przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach został internowany i umieszczony początkowo w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, następnie w Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 30 IV 1982 r. 
W latach 1981-1988 Pan Jan Cholewa był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej