Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Korczowski
ur. w 1948 roku w m. Rataje
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Pan Zbigniew Korczowski od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność” w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny w macierzystym zakładzie pracy. W latach 1982–1983 drukował podziemne pismo pt. „Zagłębie Miedziowe”/,,Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 31 sierpnia 1982 r. współorganizował i uczestniczył w pokojowej manifestacji w Lubinie. 
23 lutego 1983 r. został aresztowany, a następnie skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności, którą odbywał do 27 października 1986 r. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym w Łęczycy i Strzelinie. 
W latach 1987–1989 m.in. współorganizował manifestacje w rocznice zbrodni lubińskiej, zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności