Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Waldemar

Waldemar Górski

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Od pierwszej połowy do końca lat 80. współpracował ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Solidarnością Walczącą w Warszawie. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe i uczestniczył w manifestacjach ulicznych. 8 czerwca 1987 r. w Warszawie podczas wizyty papieża demonstrował transparent z napisem „Solidarność Region Mazowsze”. Został za to skazany 10 czerwca 1987 r. przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście na 50000 zł grzywny, przepadek dowodów rzeczowych i pokrycie kosztów postępowania. W ramach dodatkowych represji nałożono na niego zastrzeżenie możliwości wyjazdów zagranicznych do 10 czerwca 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej