Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Leon Jaśkiewicz

ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Brał czynny udział w protestach w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska. 16 grudnia 1970 r. został pobity przez funkcjonariuszy MO i w obawie przed aresztowaniem wyjechał do rodziny w Szczecinie. Był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany 22 kwietnia 1971 r. w Szczecinie i przekazany organom ścigania w Gdańsku. Skazano go na 4 miesiące więzienia, następnie zwolniono w dniu 21 lipca 1971 r. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w WPKG i został członkiem NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków