Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Romuald Jaśkiewicz
ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Brał czynny udział w protestach w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska. 16 grudnia 1970 r. został pobity przez funkcjonariuszy MO i w obawie przed aresztowaniem wyjechał do rodziny w Szczecinie. Był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany 22 kwietnia 1971 r. w Szczecinie i przekazany organom ścigania w Gdańsku. Skazano go na 4 miesiące więzienia, następnie zwolniono w dniu 21 lipca 1971 r. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w WPKG i został członkiem NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków