Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Barzowski Jerzy
Jerzy Barzowski
ur. w 1951 roku w m. Pomysk Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016

Biogram

   Jerzy Barzowski od września 1980 roku członek NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Komisji Zakładowej przy Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor” w Bytowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego  w „Elmorze” oraz prowadził działalność w strukturach podziemnych „Solidarności” na terenie Słupska i Bytowa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności