Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksandra Makowska-Prochera

ur. w 1947 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pani Aleksandra Makowska-Prochera od 1980 r., będąc sędzią Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, udzielała poparcia górnikom z Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w pracach wydawniczych podziemnego pisma pt. „Niezależne Słowo” oraz kolportowała wydawnictwa niezależne. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, 18 lutego 1982 r. uchwałą Rady Państwa została odwołana ze stanowiska sędziego, a także objęta zastrzeżeniem wyjazdów za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej