Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmigielski Zbigniew

Zbigniew Ryszard Śmigielski

ur. w 1948 roku w m. Drobin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017
Biogram
Zbigniew Śmigielski przed wprowadzeniem stanu wojennego był jednym z założycieli oraz aktywnym działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Drobin oraz członkiem Konfederacji Polski Niepodległej Oddział w Płocku. W środowisku rolników indywidualnych prezentował negatywny stosunek do władz PRL i ustroju państwa. 13.12.1981 r. został internowany. Początkowo przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie – do 29.04.1982 r. – w OO w Załężu k. Rzeszowa. 3.04.1982 r. otrzymał zgodę na wyjazd do USA, ostatecznie po zwolnieniu z internowania wyemigrował do Niemiec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej