Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mędrecki Henryk

Henryk Roman Mędrecki

ur. w 1954 roku w m. Dobrzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Był współorganizatorem, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nowym Modlinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach. Uczestniczył w nadawaniu audycji zakłócających dziennik telewizyjny napisami „Solidarność Walczy” na osiedlach Pólko i Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozpowszechniał wydawane przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” pisma, instrukcje i ulotki, informujące m.in. o brutalnym traktowaniu internowanych w Ośrodku w Kwidzynie. W dniu 31 sierpnia 1982 r. uczestniczył w manifestacji w Warszawie. Wieczorem tego samego dnia został zatrzymany za rozrzucanie materiałów sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, w którym przebywał do 13 listopada 1982 r. Po wyjściu na wolność odebrano mu uprawnienia zawodowe i zatrudniono na gorszych warunkach finansowych. W trybie nagłym został wezwany na ćwiczenia wojskowe, które odbył w okresie od 21 czerwca 1983 r do 15 lipca 1983 r. w Jednostce Wojskowej nr 5401 w Modlinie. Do końca stanu wojennego aktywnie uczestniczył w działalności konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w tajnych zebraniach w kościele przy ul. Deotymy w Warszawie i klasztorze oo. Kapucynów w Zakroczymiu.
Biogram opracowano na podstawie: