Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Katarzyna Cibicka

ur. w 1931 roku w m. Baligród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Była przewodnicząca Koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w II Liceum Ogólnokształcącym Rzeszowie. Ze względu na jej działalność dyrektor wspomnianej szkoły w dniu 23 grudnia 1983 r. złożył wniosek o jej ukaranie do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Decyzją wojewody rzeszowskiego z dnia 9 stycznia 1984 r. została przeniesiona służbowo do pracy w Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie. W szkole tej pracy nie podjęła i przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie. W dniu 31 sierpnia 1984 r. przeszła na emeryturę. W 1985 roku została zatrudniona na pół etatu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Organizowała spotkania z młodzieżą w swoim domu, uczestniczyła w wydarzeniach patriotyczno-religijnych, kolportowała prasę i wydawnictwa podziemne, była zaangażowana w działalność duszpasterstwa nauczycieli i duszpasterstwa ludzi kultury oraz w prace Komitetu Pomocy Represjonowanym przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. W latach 1982-1989 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN