Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pokropek Tadeusz

Tadeusz Pokropek

ur. w 1941 roku w m. Ołtarzew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W początku lat 80. pracował w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren i był jedną z osób tworzących struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym przedsiębiorstwie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład prezydium, a następnie został wiceprzewodniczącym nielegalnego Tymczasowego Komitetu „Solidarności”. Brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych i demonstracjach, organizował zbiórki pieniędzy dla rodzin aresztowanych oraz kolportował podziemną prasę i ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków