Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pławiński Tadeusz

Tadeusz Mieczysław Pławiński

ur. w 1951 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, a także zasiadał jako członek w Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Uczestniczył w druku i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, organizował Radio „Solidarność”. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa i wytypowany do internowania już w listopadzie 1980 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. kontynuował prace związkowe i zorganizował strajk pracowników Stoczni, za ten czyn został postawiony w stan oskarżenia na podstawie z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 154). Po zakończeniu strajku pozostawał w ukryciu, posługiwał się wówczas fałszywym nazwiskiem Zbigniew Siedziński. 18 stycznia 1982 r. wydano postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Został ujęty dopiero 3 listopada 1982 r. i osadzony w areszcie KWMO w Gdańsku. Do wcześniejszych zarzutów dodano kolejne tj. posiadanie aparatu radiowo-nadawczego i fałszowanie dokumentów. Wyrokiem z 31 marca 1983 r. skazano go na 4 lata pozbawienia wolności. Ostatecznie karę zmniejszono do 1 roku pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres tymczasowego aresztowania. Z powodów politycznych od 19 kwietnia 1985 r. wyemigrował do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności