Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalewicz Renata

Renata Helena Kowalewicz

ur. w 1935 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Od grudnia 1980 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych „Spolmot” we Wrocławiu. 14 grudnia 1981 r. jako członkini Komisji Zakładowej w zakładzie pracy, była współorganizatorką strajku okupacyjnego, który był aktem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. W związku z powyższym w dniu 23 grudnia 1981 r. została zatrzymana i następnego dnia tymczasowo aresztowana pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 1982 r. została skazana w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia praw publicznych. Karę pozbawienia wolności odbywała w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 29 czerwca 1982 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu postanowił udzielić jej dwunastomiesięcznej przerwy w odbywaniu kary, ze względu na stan zdrowia. Zakład Karny opuściła w dniu 1 lipca 1982 r. Uchwałą Rady Państwa z dnia 5 kwietnia 1983 r. została warunkowo zwolniona z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN