Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stasiewski Krzysztof

Krzysztof Stasiewski

ur. w 1960 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od początku lat osiemdziesiątych prowadził w Poznaniu aktywną działalność antykomunistyczną. W 1981 podjął próbę zorganizowania lokalnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej, w wyniku czego został objęty obserwacją przez organy bezpieczeństwa państwa. W tym samym roku Prokuratura Wojewódzka wszczęła przeciwko niemu postępowanie jako podejrzanemu o branie udziału w rozpowszechnianiu afiszy wyszydzających i poniżających naczelne organy PRL. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu 14.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie w Kwidzynie. Pobity podczas protestu internowanych, który miał miejsce w dniach 14-15.08.1982 roku. Z internowania zwolniony 12.10.1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność antykomunistyczną w związku z czym był inwigilowany przez SB. Od 1983 w Solidarności Walczącej, współorganizator i współzałożyciel pisma „Solidarność Walcząca Poznań”. 2.07.1986 r. aresztowany w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności polegającej na przechowywaniu oraz rozpowszechnianiu w latach 1984-1985 bezdebitowych wydawnictw oraz kontynuowania tej działalności w 1986 roku. Zwolniony we wrześniu 1986 roku na mocy postanowienia Izby Karnej Sądu Najwyższego. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności