Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Zenon Dudek

ur. w 1943 roku w m. Wielka Wieś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komisji Fabrycznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W latach 1982-1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną. Koordynował działania podziemnej struktury „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” tj. „Tygodnika Mazowsze”, „CDN”, „LUD”, ulotek oraz tekstów „KOS”. Za powyższą działalność został zatrzymany 26 sierpnia 1982 r. i wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 22 października 1982 r. skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Od 1986 r. był członkiem Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN