Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strzok Igor

Igor Zbigniew Strzok

ur. w 1963 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Igor Strzok w latach 1980-1981 należał do Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Uczestniczył w organizowanych manifestacjach i zajmował się kolportażem wydawnictw Komitetu. W 1981 r. wykonywał transparenty i plakaty na manifestacje Ruchu Młodej Polski. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnego wydawnictwa poligraficznego „Kierunek”, którego był współzałożycielem. Z powodu przewozu materiałów bezdebitowych oraz matryc do ich wytwarzania, został skazany w dniu 6 stycznia 1987 r. przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim na 50 tys. zł grzywny oraz podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN