Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radke  Andrzej

Andrzej Radke

ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 1133/2018
Biogram
Andrzej Radke prowadził działalność w latach 1982–1989, był członkiem Szkolnych Kół Oporu Społecznego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Komitetu Oporu Społecznego „Lech”. 
Od 1982 r. był koordynatorem działań organizacji młodzieżowej Szkolne Koło Oporu Społecznego (SKOS) z innymi nielegalnymi organizacjami młodzieżowymi z terenu Poznania, jak Komitet Oporu Społecznego „Lech”. W latach 1982–1984 redagował, drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki sygnowane przez SKOS. Współorganizował podziemne pismo młodzieżowe „Lech” oraz drukował  pisma zakładu Hipolita Cegielskiego w Poznaniu HCP „Hipolit".
Za działalność opozycyjną został tymczasowo aresztowany w okresie od 2 października 1985 r. do 18 czerwca 1986 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 18 kwietnia 1986 r. został uznany winnym sporządzania i rozpowszechniania wydawnictw mających wywołać niepokój publiczny i skazany na 2 lata pozbawienia wolności, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. 
Po zwolnieniu 18 czerwca 1986 r. nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W maju 1987 r. wszedł w skład kierownictwa nielegalnie działającego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UAM w Poznaniu. W latach 1987–1989 był inspiratorem legalizacji NZS, redagował i wydawał nielegalne pismo studenckie „Podaj dalej”, organizował wiece, manifestacje i happeningi. W 1988 r. współorganizował strajk okupacyjny studentów na UAM oraz głodówkę na pl. Mickiewicza w Poznaniu. W związku z ww. działalnością, był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. i zawieszony w prawach studenta.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN