Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Prysak Emil

Emil Szczepan Prysak

ur. w 1950 roku w m. Choroń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Emil Prysak we wrześniu 1980 r. został delegatem do komitetu strajkowego MZM MOSTOSTAL w Poraju. Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, a w kwietniu 1981 r. wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej i działał w grupie Stefana Jabłońskiego. 
W pierwszych miesiącach stanu wojennego został kolporterem podziemnej prasy, między innymi takich tytułów jak: „Nadzieja”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wiadomości Dolnośląskich”, przewoził również bezdebitowe książki i kasety magnetowidowe. Zbierał pieniądze na pomoc rodzinom osób uwięzionych. Brał również udział w nielegalnych demonstracjach rocznicowych na terenie Częstochowy. 
W 1989 r. przyczynił się do reaktywacji NSZZ „Solidarność” w Zakładach Jedwabniczo-Dekoracyjnych w Poraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków