Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Natkański Zbigniew

Zbigniew Marek Natkański

ur. w 1958 roku w m. Opoczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Zbigniew Natkański rozpoczął działalność opozycyjną w 1980 r. Od 1981 r. był redaktorem „Nowszych Dróg” - organu Związku Młodzieży Demokratycznej w Łodzi, wydawanego w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie stanu wojennego uczestniczył w strajku na Wydziale Prawa UŁ. W latach 1985-1986 był autorem artykułów do pisma satyrycznego „Agentura” i do „Antykomunisty” (1986). Zajmował się sporządzaniem i kolportażem ulotek, znaczków okolicznościowych, książek i podziemnej prasy, m.in. „Biuletynu Łódzkiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej” i „Prześwitu”. Brał udział w spotkaniach w kościele o.o. jezuitów w Łodzi. 
W 1982 r. oraz w latach 1984-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN