Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Supernak Zbigniew

Zbigniew Tadeusz Supernak

ur. w 1960 roku w m. Niegowonice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Zbigniew Supernak uczestniczył w strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14 - 15 XII 1981 r. Podczas pacyfikacji strajku został podtruty gazami łzawiącymi. 
W okresie stanu wojennego uczestniczył w spotkaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, w ramach Jastrzębskiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m. in. „Ość”, „RIS” „KOS”. 
Od marca 1988 r. Pan Zbigniew Supernak uczestniczył w działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju. Brał udział w strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, w dniach 15 VIII - 3 IX 1988 r. 
Od 1989 r. Pan Zbigniew Supernak rozpoczął działalność w Komitecie Obywatelskim NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków