Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gramatyka-Łuczkiewicz Janina

Janina Agnieszka Gramatyka-Łuczkiewicz

ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Po stłumieniu protestów robotniczych w Ursusie i Radomiu w 1976 r. zaangażowana w przepisywanie i rozpowszechnianie pism podziemnych oraz zbieranie pieniędzy na wsparcie represjonowanych.
Od 1977 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Autorka tekstów publikowanych w „Indeksie”, piśmie SKS. Począwszy od 1979 r. współpracowała z niezależnym wydawnictwem Prywatna Inicjatywa Krakowska, będąc zaangażowaną w wydawanie pisma „Merkuryusz Krakowski i Światowy”. Zajmowała się także jego kolportażem, w tym także w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, współzałożycielka w 1982 r. podziemnego pisma „13 Grudnia” (potem „13)”, wydawanego do 1987 r. Autorka tekstów oraz członkini redakcji odpowiedzialna za przygotowanie matryc, druk oraz kolportaż pisma
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN