Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Kulczyk

ur. w 1947 roku w m. Chełmek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pracownik  Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Chełmek”. W 1976 r. brał udział w organizacji pomocy dla represjonowanych po protestach robotniczych w Radomiu. Od 1979 r. kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w organizację pomocy dla internowanych oraz ich rodzin (w tym wsparcie przy dojazdach na odwiedziny w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju oraz Nowym Łupkowie). W latach 1982-83 czynny w redagowaniu ulotek podziemnych oraz kolportażu prasy drugoobiegowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków