Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Helbin

ur. w 1949 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Zbigniew Helbin był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu. 
W latach 1984-1989 jako działacz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, a później Delegatury NSZZ ”Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego prowadził działalność niepodległościową, mającą na celu m.in. nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy chcącymi wstąpić w struktury opozycyjne, zbieranie informacji o represjach w stosunku do działaczy opozycyjnych oraz prowadzenie kolportażu wydawnictw opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków