Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rybicki Wiesław
Wiesław Jan Rybicki
ur. w 1950 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Wiesław Rybicki pracownik Koszalińskich Zakładów Przemysłu Elektronicznego „Kazel”. W 1982 r. należał do NSZZ „Solidarność”, w związku pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pobrzeże. Inwigilowany i wzywany na rozmowy profilaktyczne. W zwiazku z działalnością opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 16 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN