Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Jerzy Topczewski

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Od 1 sierpnia 1981 r. pracował na stanowisku radcy prawnego w Komisji Interwencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał współpracę z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W ramach tej współpracy w latach 1982-1985 r. udzielał porad prawnych osobom prześladowanym za działalność opozycyjną. Działalność tę kontynuował po rozwiązaniu Komitetu. Do końca lat 80. był pełnomocnikiem i obrońcą sądowym osób prześladowanych z powodów politycznych. W latach 1982-1989 kolportował wydawnictwa bezdebitowe.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Tomasz Elbanowski, Oni robili Solidarność, Legionowo 2011
    • Władysław Rodowicz, Komitet na Piwnej, Warszawa 1994