Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wolf Krzysztof

Krzysztof Adam Wolf

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Huty Warszawa, po delegalizacji Związku w stanie wojennym nie zaprzestał działalności lecz zaangażował się w działalność działającego w podziemiu Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. W latach 1985-1989 uczestniczył w nadawaniu audycji „Radia Solidarność”, był kolporterem i organizatorem druku podziemnych pism „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” oraz „CDN-Głos Wolnego Robotnika”. Za udział w manifestacjach i kolportaż ulotek był wielokrotnie zatrzymywany. 19 września 1987 r. został schwytany przez patrol MO na dworcu kolejowym w Częstochowie, odnaleziono przy nim znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, w trakcie próby ucieczki został dotkliwie pobity. Oskarżono go o czynną napaść na funkcjonariusza MO, za co został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 23 grudnia 1987 r. na rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd drugiej instancji 8 kwietnia 1988 r. utrzymał wyrok. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Barczewie. Jego uwięzienie było powodem licznych demonstracji na terenie całego kraju. Został zwolniony warunkowo postanowieniem z dnia 18 maja 1988 r. W 1988 r. przedostał się na teren Huty Warszawa gdzie nawoływał pracowników do podjęcia strajku, za co został aresztowany a następnie ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN