Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Teofil

Teofil Wojciechowski

ur. w 1939 roku w m. Rososzyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik naukowy Muzeum Żup Krakowskich. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, podczas spotkania pracowników Kopalni Soli w Bochni w dniu 14 grudnia 1981 r. nakłonił zebranych do podjęcia strajku protestacyjnego. W związku z powyższym tego samego dnia został internowany, przy czym w dniu 18 grudnia 1981 r., po postawieniu zarzutu kontynuowania działalności związkowej pomimo obowiązywania stanu wojennego, tymczasowo aresztowany. Osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony po uniewinniającym wyroku Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 13 stycznia 1982 r.
W latach 1982-89 członek redakcji niezależnego pisma „Kurierek B” ukazującego się w Bochni, wydawanego począwszy od 1983 r. w ramach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej