Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyszkowski Błażej

Błażej Wyszkowski

ur. w 1949 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2018
Biogram
Był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Gdańskiej. Od 1964r. żeglarz Warmii Olsztyn, następnie AZS Olsztyn. W 1972 r. uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Monachium w klasie Finn. Sygnatariusz deklaracji założycielskiej SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta w listopadzie 1977 r., następnie od 1978 r. współpracownik WZZ Wybrzeża. 
16 grudnia 1977 r. wraz z Bogdanem Borusewiczem i Mariuszem Muskatem był inicjatorem pierwszych od 1971 r. obchodów rocznicy Grudnia ’70 pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. 28 maja 1978r.  stając w obronie aresztowanej Anny Młynik został dotkliwie pobity oraz oskarżony o utrudnianie wykonywania czynności służbowych przez milicjantów,  skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 2 miesiące aresztu. W więzieniu podjął głodówkę, po tygodniu był dokarmiany siłą. Wielokrotnie represjonowany za działalność opozycyjną: zatrzymywany na 48 godz. (np. przed obchodami 16 grudnia 1978), nękany rewizjami w mieszkaniu. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, od września 1980 r.  członek „Solidarności”. W grudniu 1981 r. wyjechał do RFN (Hamburg), gdzie organizował pomoc dla represjonowanych w PRL za działalność polityczną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej Kołodziej, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Gdynia 2013