Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skrzypek Sławomir

Sławomir Stanisław Skrzypek

ur. w 1963 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Sławomir Skrzypek już jako uczeń szkoły średniej angażował się w działalność opozycyjną, był członkiem Grupy Inicjatywnej Federacji Młodzieży Szkolnej. Od 1980 r. współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej. W grudniu 1981 r. założył organizację o nazwie Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”. Pan Sławomir Skrzypek odgrywał kluczową rolę dla działalności związku. Stworzył jego nazwę, określił cel i strukturę, werbował kandydatów, ustalił zasady łączności między członkami oraz instruował ich co do sposobu działania. Organizował sprzedaż różnego rodzaju broszur, publikacji bezdebitowych i in., a zebrane w ten sposób środki przeznaczał na działalność związku. Był osobą reprezentującą związek wobec osób zainteresowanych jego działalnością. Organizacja wydawała pisma: Młody Konfederata a następnie Biuletyn Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”. Pan Sławomir Skrzypek był odpowiedzialny za redagowanie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie wydawanych drukiem pism. 
W związku z wyżej opisaną działalnością w dniach 19 - 27 VIII 1982 r. Pan Sławomir Skrzypek był internowany. Dnia 12 X 1982 r. został aresztowany, był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach. Dnia 2 XI 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na dwa lata, w zawieszeniu na pięć lat pozbawienia wolności pod nadzorem kuratora sądowego i grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych. 
W późniejszym okresie, jako student Politechniki Śląskiej, Pan Sławomir Skrzypek nadal angażował się w działalność niepodległościową. W latach 1983-1988 aktywnie zaangażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej. W marcu 1985 r. został mianowany szefem Obszaru V Konfederacji. 
Zaangażował się także w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1987 r. współtworzył biuletyn NZS Politechniki Śląskiej. Do 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego NZS PŚ. 
Był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności