Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chodakiewicz Witold

Witold Janusz Chodakiewicz

ur. w 1937 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Prowadził aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7 w Warszawie. Był kandydatem Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Został internowany w dniu 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 12 czerwca 1982 r.
W latach 1985-1987 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w związku z podejrzewaniem o ukrywanie poszukiwanego listem gończym Jana Lityńskiego. Natomiast w latach 1987-1989 był rozpracowywany w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” i pomocą przy organizacji przerzutu literatury bezdebitowej z terenu Danii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN