Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewski Adam

Adam Jarosław Wasilewski

ur. w 1960 roku w m. Korkliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Aktywnie uczestniczył w strajkach na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach (17-24 sierpnia 1988 r.), Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie" w Jastrzębiu-Zdroju (2-28 sierpnia 1988 r.) oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (28 sierpnia - 3 września1988 r.). Kolportował niepodległościowe wydawnictwa (m.in. pisma „Orzeł Biały”, „Solidarność - Prawda i Sprawiedliwość”). W latach 1988-1989 był członkiem redakcji niezależnego pisma „Orzeł Biały".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN