Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Suszyński

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Kazimierz Suszyński od 1979 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Pisał artykuły w „Biuletynie Dolnośląskim”, organizował druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. 14.12.1981 r. został zatrzymany, pobity i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie. Po zwolnieniu z internowania, pan Kazimierz Suszyński wspierał kolportaż i zaangażował się w rozpoznawanie metod pracy SB. Od drugiej połowy 1982 r. wspomagał strukturę kontrwywiadu Solidarności Walczącej prowadząc obserwację i weryfikując nasłuchy częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez SB. Sporządzał analizy oraz wykazy funkcjonariuszy i ich pojazdów. Zlokalizował zakonspirowane lokale operacyjne SB i WSW. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej