Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Seweryński Mariusz
Mariusz Edward Seweryński
ur. w 1961 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Mariusz Seweryński był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w działalności konspiracyjnej organizacji pod nazwą „Związek Walki o Niepodległość” (ZWON), mającej na celu dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości, suwerenności i wolności oraz przekazywanie społeczeństwu informacji objętych cenzurą. Członkowie niniejszej organizacji sporządzali i kolportowali na terenie Brodnicy nielegalne ulotki oraz malowali na murach hasła o treści politycznej.
W grudniu 1981 r. uczestniczył w zebraniu założycielskim, w czasie którego został wybrany zastępcą przewodniczącego Zarządu ZWON, a następnie dwukrotnie brał udział w akcjach ulotkowych przeprowadzonych na terenie Brodnicy.
Za powyższą działalność został zatrzymany dnia 22 marca 1982 r. w Gdyni i na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 1982 r. tymczasowo aresztowany i umieszczony w areszcie KWMO w Toruniu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 1982 r. został skazany na karę 1 roku pobawienia wolności. Karę więzienia odbywał w Areszcie Śledczym w Toruniu i Zakładzie Karnym w Potulicach. Na mocy Postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy został przedterminowo zwolniony z zakładu karnego w dniu 1 grudnia 1982 r. z warunkowym wyznaczeniem okresu próby na 1 rok.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN