Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzewski Jacek

Jacek Krzysztof Krzewski

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
W latach 1982-1983 (działalność rozpoczął wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego) był członkiem Tymczasowej Komisji Wykonawczej (podziemnej struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego) w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. 
W ramach tej działalności kolportował niezależne wydawnictwa, drukował i rozpowszechniał ulotki. Brał udział w pracach poligraficznych związanych z wydawaniem pisma „W Okopach”, sygnowanego przez nielegalne struktury „Solidarności” w IBJ. Wziął także udział w akcjach polegających na zawieszeniu flagi na kominie reaktora jądrowego oraz włączenia w Instytucie syren w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Hasło: „W Okopach” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, redakcja naukowa: red.: J. Olaszek, T. Kozłowski, G. Wołk, K. Dworaczek, P. Zwiernik, Warszawa 2020