Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Serafin

ur. w 1939 roku w m. Stróża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Pan Franciszek Serafin od września 1980 r. był działaczem NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej oraz wchodził w skaład Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".  W dniach 2-3 IX 1980 r. brał udział w stajku w KWK "Makoszowy" w Zabrzu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-15 XII 1981 r. współorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym w w/w kopalni. Pan Franciszek Serafin nie podporządkował się postanowieniom dektetu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym i kontynuował działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach związkowych. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek, m.in. pt. "Bibuła" oraz organizował pomoc dla rodzin internowanych działaczy opozycyjnych. Za powyższe w dniu 26 VIII 1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 30 XI 1982 r.  
W latach 1986-1989 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN