Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciesielski Andrzej

Andrzej Maksymilian Ciesielski

ur. w 1947 roku w m. Żmigród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Uczestnik protestów studenckich w Poznaniu w marcu 1968 r. 
Będąc pracownikiem „Geoprojektu” w Krakowie jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wchodząc w skład Komitetu Założycielskiego. Członek Komisji Zakładowej, a od marca 1981 r. pracownik Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 24 lipca 1982 r.
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach „Solidarności”. Uczestnik manifestacji, których przebieg w latach 1983-85 dokumentował fotograficznie. Organizator materiałów poligraficznych dla podziemnych drukarni, jak również kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
W 1989 r. czynny w krakowskim Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t.. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN