Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Zdzisław Nowak

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Leszek Nowak, pracownik Teatru Polskiego we Wrocławiu, od 1980 r. był aktywnym członkiem „Solidarności” w miejscu swojego zatrudnienia. W latach 1982–1989 był liderem tamtejszej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Współpracował wówczas ze strukturami Solidarności Walczącej oraz konspiracyjnego Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Kolportował we Wrocławiu podziemne publikacje (ulotki, czasopisma: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Prawda”, „Wiadomości Bieżące”, „Kultura Niezależna”, „Region” oraz broszury i książki wydawane przez niezależne oficyny) m.in. w kręgu pracowników teatrów. Uczestniczył też w ulicznych manifestacjach (np. 31 sierpnia).
6 listopada 1982 r. został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu, gdzie przebywał do 30 grudnia 1982 r. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z obronnością kraju ani z podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną w stosunku do powołanych na ćwiczenia. 
W latach 1985–1989 Leszek Nowak współpracował z Radiem Solidarność Walcząca,  a od 1987 do 1989 r. z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. W styczniu 1989 r. w Teatrze Polskim zorganizował i ogłosił jawną działalność jeszcze nielegalnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.