Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlikowski Zygmunt

Zygmunt Józef Pawlikowski

ur. w 1956 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Zygmunt Pawlikowski podejmował szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności. Był współzałożycielem i działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) oraz członkiem Komitetu Założycielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmował się kolportowaniem w środowisku akademickim wydawnictw bezdebitowych, pism Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” oraz paryskiej „Kultury”. 
Z inicjatywy Pana Zygmunta Pawlikowskiego oraz aktywu NZS na w/w uczelni w 1981 r. kwiecień został ogłoszony miesiącem pamięci o ofiarach Katynia. We wrześniu 1980 r. Pan Zygmunt Pawlikowski został członkiem NSZZ „Solidarność”. Współpracował z działaczami KSS-KOR. Z uwagi na powyższą działalność w dniu 13 XII 1981 r. Pan Zygmunt Pawlikowski został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w: Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu, Jastrzębiu-Zdroju oraz Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 23 VII 1982 r. na podstawie decyzji nr 1346/82 o uchyleniu internowania. 
Ze względu na prowadzenie działalności niepodległościowej Pan Zygmunt Pawlikowski na przestrzeni lat 1980-1988 był inwigilowany przez Służba Bezpieczeństwa PRL. Dodatkową formą represji było wydanie postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie od 20 II 1982 r. do odwołania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej