Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołakowska Anna

Anna Maria Kołakowska

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Anna Kołakowska, będąc uczennicą VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, od października 1980 r. zaangażowała się w działalność Ruchu Młodej Polski (RMP). Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się drukiem i kolportażem ulotek na terenie m.in. gdańskich kościołów i Szybkiej Kolei Miejskiej informujących o działaniach RMP. Dnia 02.03.1982 r. została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni została skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 1 roku. Orzeczoną karę od dnia 30.04.1982 r. odbywała w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 11.08.1982 r. uzyskała roczną przerwę w karze, celem kontynuowania nauki szkolnej. Dnia 3.09.1982 r. została relegowana z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dopiero w dniu 04.07.1983 r.  Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinnił Annę Kołakowską od stawianych jej zarzutów. Od 1985 r. była członkiem Liberalno Demokratycznej Partii „Niepodległość”.  Uczestniczyła w druku ulotek i pism podziemnych m.in. „Polityki Polskiej,” Niepodległości”, „Antyku”. Kolportowała wydawnictwa podziemne m.in. do Krakowa, Wrocławia, Warszawy. W czerwcu 1985 r. uczestniczyła w głodówce rotacyjnej zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w Krakowie-Bieżanowie. Dnia 3.05.1988 r. współorganizowała demonstracje studenckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była też pomysłodawczynią i organizatorką 3-dniowej akcji popierającej robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN