Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Salij Jadwiga
Jadwiga Leokadia Salij
ur. w 1950 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

W latach 1983-89 zaangażowana w działalność drugoobiegowego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej w Krakowie, pełniąc rolę kolportera i łącznika. 
Współdziałała z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczka mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny przez ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie (zatrzymana w dniu 28 lutego 1988 r.)

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN