Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciżmiński Jan

Jan Zdzisław Ciżmiński

ur. w 1944 roku w m. Babin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
W latach 1970-1989 był moderatorem Ruchu Światło-Życie w diecezji lubelskiej, organizatorem spotkań i rekolekcji. Organizował turnusy oazowe młodzieży w Łabuniach i w Klemensowie. Z tego powodu znalazł się w konflikcie z władzami. W latach 1978-1987 kilkakrotnie był przez władze karany administracyjnie. W 1979 z powodu budowy Drogi Krzyżowej przy plebanii w Sitańcu wobec zarzutu nielegalnej budowy i nakazów rozbiórki był organizatorem trwających kilka miesięcy całodobowych dyżurów i modlitw parafian. Postępowanie administracyjne prowadzono wobec ks. Ciżmińskiego także za to, że odprawiał Msze św. w budynku remizy strażackiej w Bortatyczach i w miejscowości Czołki gm. Sitno oraz za wyremontowanie starej plebanii w Sitnie, wbrew wydanemu przez Naczelnika Gminy nakazowi rozbiórki i adaptowanie jej na potrzeby duszpasterstwa chorych. W 1981 roku ks. Ciżmiński został duszpasterzem „Solidarności” i „Solidarności” RI. Po 13.12.1981 r. przechował sztandar NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Zamość. W 1982 roku w Sitańcu inspirował wiernych do modlitw w intencji internowanych. Od wiosny 1984 roku ks. Ciżmiński organizował rekolekcje dla rolników w Łabuniach i Klemensowie, w których uczestniczyli b. internowani i aktywni działacze NSZZ RI „Solidarność”. Dom Rekolekcyjny w Łabuniach, którego dyrektorem był ks. Ciżmiński był miejscem spotkań aktywu opozycji wiejskiej. We współpracy ze środowiskiem „S” RI, w latach 1983-1987 ks. Ciżmiński był współorganizatorem Duszpasterstwa Rolników Zamojszczyzny. W latach 1987-1989 ks. Ciżmiński był referentem duszpasterstwa rodzin diecezji lubelskiej, a w listopadzie 1988 roku uczestnikiem spotkania diecezjalnych duszpasterzy rodzin z Polski z Janem Pawłem II w Rzymie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności