Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szumiec Piotr

Piotr Szumiec

ur. w 1956 roku w m. Tomaszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Krakowskich Zakładów Mięsnych. Jesienią 1980 r. zaangażowany w utworzenie struktur NSZZ „Solidarność” miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Uczestnik manifestacji.
W 1989 r. czynny przy odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, ", Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności", t. 1, Kraków 2012