Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wanda Salomea Pomianowska

ur. w 1919 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
 W czasie wojny w AK, łączniczka oddziałów partyzanckich m.in. Jana Piwnika ps. Ponury, również z Komendą Główną AK. W 1945 z obawy przed UB opuściła Radkowice i wyjechała do Krakowa, następnie do Warszawy. W latach 1950-1954 była asystentem w Katedrze Języka Polskiego na UW, a w 1954-1973 adiunktem w PAN, do 1970 r. pracownikiem UW. W 1968 r. za postawę podczas wydarzeń marcowych została wysłana na przymusową emeryturę. Od czerwca 1972 r. była samodzielnym pracownikiem naukowym, powołana na stanowisko docenta w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. W latach siedemdziesiątych XX wieku była nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W 1982 r. zwolniona. Od jesieni 1980 r. w NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, była członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S” przy Regionie Świętokrzyskim. 01.03.1981 r. uczestniczyła w WZD gminnych kół NSZZ RI „S” w Kielcach. W 1981 r. była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej struktur krajowych NSZZ RI „S”. Pod koniec 1981 r. została kierownikiem Wszechnicy Związkowej przy NSZZ RI „S”. W okresie 21.12.1981 – 13.01. 1982 internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Od 1982 r. prowadziła w Radkowicach indywidualne gospodarstwo rolne. Była członkiem ZSL. Zaangażowana w pomoc internowanym i więzionym, oraz ich rodzinom. Organizowała spotkania z działaczami „S” w swoim domu w Radkowicach Kolonii (gm. Pawłów, pow. Starachowice). Kolportowała ulotki i broszury wydawane przez „S”. Zaangażowana w Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych, współorganizowała Świętokrzyskie Dni Skupienia dla Rolników (rodzaj uniwersytetu ludowego) w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego, klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku oraz w klasztorze oo. Pallotynów na Karczówce w Kielcach. 07.03.1984 r. została  oskarżona o nielegalne posiadanie 123 sztuk amunicji (z czasów okupacji niemieckiej znaleziona podczas przeszukania). Wielokrotnie wzywana i przesłuchiwana przez SB. 14.08.1984 r. Sąd Rejonowy w Starachowicach umorzył postępowanie karne na mocy amnestii z 21.07.1984 r. W lutym 1989 r. współorganizowała NSZZ RI „S” w gminie Pawłów. W 1989 r. w KO „S” Regionu Świętokrzyskiego. Zmarła 03.12.2003 r. w Radkowicach-Kolonii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010
    • „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989” tom 1, Warszawa 2010
    • „NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska Południowa” tom 6, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności