Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Kuczyński

ur. w 1955 roku w m. Szczytno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Ksiądz Leszek Kuczyński po ukończeniu w 1981 r. Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie został skierowany do Kwidzyna, gdzie pełnił posługę kapłańską w parafii św. Trójcy, a następnie w parafii Miłosierdzia Bożego. W kwietniu 1982 r. został nieformalnym kapelanem internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Odprawiał msze święte, udzielał sakramentów, pełnił rolę łącznika między internowanymi a światem zewnętrznym. W jego mieszkaniu zatrzymywały się rodziny przyjeżdżające z całej Polski na widzenia z bliskimi. 14 sierpnia 1982 r. (w dniu protestu internowanych i ich pobicia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej) został zatrzymany i przesłuchiwany. Opieka duszpasterska ks. Kuczyńskiego nad internowanymi trwała do grudnia 1982 r., kiedy to Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie został zlikwidowany. W latach 1982-1985 ks. Kuczyński zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, organizował pomoc represjonowanym działaczom. Od 1983 do 1985 r. odprawiał Msze 
za Ojczyznę w kościele św. Jakuba w Olsztynie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Lisiecki, K. Nawrocki, Sprawa kwidzyńska. Internowanie, pobicie, proces 1982, Gdańsk-Kwidzyn 2012
    • Kwidzyn. W niewoli brata mego… Stan wojenny. Wspomnienia, refleksje, oceny, oprac. B. K. Gołąb, W. Kałudziński, Olsztyn 2005.