Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Smolnicki

ur. w 1968 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Krzysztof Smolnicki, jako student Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1986 r. uczestniczył w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”. Brał udział w happeningach Pomarańczowej Alternatywy i angażował się w działalność Solidarności Polsko–Czechosłowackiej. We wrześniu 1987 r. brał udział w głodówce w Bydgoszczy przeciwko skazaniu na kary więzienia osób, które odmówiły złożenia przysięgi wojskowej. Uczestniczył w podobnych protestach odbywających się m in.: we Wrocławiu (w obronie Sławomira Dutkiewicza), Gdańsku i Opolu. Był współorganizatorem wielu manifestacji proekologicznych.
W listopadzie 1986 r. został aresztowany pod zarzutem zorganizowania demonstracji pod hasłem „Huta Siechnice nadal truje”, za co został ukarany grzywną. We wrześniu 1987 r. brał udział w akcji Solidarności Polsko – Czechosłowackiej „Ochrońmy Karkonosze”.
Był redaktorem podziemnych pism : „Tytuł Później”, „Ściek” i „Czkawka”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej