Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Antoni Czernecki

ur. w 1951 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Stanisław Czernecki był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Merilana” w Bielsku-Białej. Ponieważ był podejrzany o próby reaktywacji NSZZ „Solidarność” był rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa, jednak materiały zniszczono. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego jako jedną z represji stosowaną wobec opozycjonistów było tzw. trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe rezerwistów. Podczas szkoleń rezerwiści poddawani byli przesłuchaniom, przeszukaniom i przetrzymywani byli w złych warunkach. Pan Stanisław Czernecki był jednym z opozycjonistów, który trafił na trzymiesięczne przeszkolenie – internowanie do jednostki wojskowej w Czerwonym Borze w terminie od 5 XI 1982 do 3 II 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN