Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szubrych Wiesław

Wiesław Zygmunt Szubrych

ur. w 1949 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Wiesław Szubrych od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem w miejscu pracy ulotek oraz podziemnych pism: „Obecność”, „Pogłos”, „Apator”.
Za powyższe, w dniu 5 lipca 1982 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 1983 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pobawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Zastosowane wobec Wiesława Szubrycha aresztowanie zostało uchylone z dniem 20 stycznia 1983 r.     
    
    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN